Thơ của NKM bạn học Hồ Ngọc Cẩn

Nhớ bạn
Bậu đi, bậu vẫn nhớ quê nhà
Bậu đi, bậu nhớ mái trường xa
Hồ chuông văng vẳng lòng tan tác
Tiếng Ngọc long lanh dạ xót xa
Bạn củ Cẩn sâu lòng trẻ lạc
Hồi âm tri kỹ vẫn còn xa
Mơ ướt tâm tư đành để lại
Xin người chớ vội trách bậu ta.
trẻ lac-NKM
tặng các bạn Hồ Ngọc Cẩn A3 58-65
Lausanne 1968
Advertisement