Xuân nhớ nội

Xuân nhớ Nội

Nhớ  thưở  xưa nào còn  bé bỏng,
Hè về quê Nội ở Cần Thơ,
Nội ra đón cháu trên ghe nhỏ ,
Bến vắng đò thưa sớm tinh mơ,
Mái chèo nhẹ lướt trên sông vắng ,
Đom đóm lung linh cả đôi bờ,
Mười mấy Xuân rồi không gặp Nội ,
Dù chốc lát thôi trong giấc mơ,
Chi còn di ảnh buồn  trên kệ,
Hương lạnh nhang tàn sao thờ ơ.

B.M.T

Advertisement