Thơ của NKM bạn học Hồ Ngọc Cẩn

Nhớ bạn
Bậu đi, bậu vẫn nhớ quê nhà
Bậu đi, bậu nhớ mái trường xa
Hồ chuông văng vẳng lòng tan tác
Tiếng Ngọc long lanh dạ xót xa
Bạn củ Cẩn sâu lòng trẻ lạc
Hồi âm tri kỹ vẫn còn xa
Mơ ướt tâm tư đành để lại
Xin người chớ vội trách bậu ta.
trẻ lac-NKM
tặng các bạn Hồ Ngọc Cẩn A3 58-65
Lausanne 1968
Advertisement


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s