Xuân nhớ nội

Xuân nhớ Nội

Nhớ  thưở  xưa nào còn  bé bỏng,
Hè về quê Nội ở Cần Thơ,
Nội ra đón cháu trên ghe nhỏ ,
Bến vắng đò thưa sớm tinh mơ,
Mái chèo nhẹ lướt trên sông vắng ,
Đom đóm lung linh cả đôi bờ,
Mười mấy Xuân rồi không gặp Nội ,
Dù chốc lát thôi trong giấc mơ,
Chi còn di ảnh buồn  trên kệ,
Hương lạnh nhang tàn sao thờ ơ.

B.M.T

Advertisement


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s